RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Effectief gedrag bij prestatieafspraken

Door: Peter van Os Thierry Wever 7-10-2015

Opdrachtgever: Ministerie van BZK

De nieuwe Woningwet vraagt gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties om prestatieafspraken te maken. Doen partijen dat ook, op een wijze die effectief is in het licht van de lokale opgaven? En hoe kan de centrale overheid dit gedrag stimuleren?

Soms wil de overheid het gedrag van individuele burgers beïnvloeden. Dat kan door wet- en regelgeving, maar dat kan ook door meer 'zachte' vormen van gedragsbeïnvloeding: 'nudging' in beleidstaal. De vlieg in het herentoilet op Schiphol en de spotjes van Postbus 51 zijn bekende voorbeelden. Maar de overheid kijkt natuurlijk ook naar het gedrag van organisaties. Bijvoorbeeld naar het gedrag van gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties in het kader van onderlinge prestatieafspraken. De nieuwe Woningwet biedt hiervoor een kader, maar dit wettelijk kader dwingt niet persé effectief gedrag af.

Het ministerie van BZK heeft RIGO gevraagd om onderzoek te doen naar mogelijke vormen van nudging door de overheid die de effectiviteit van prestatieafspraken kunnen vergroten, uitgaande van de lokale opgaven en de prestaties die daarvoor nodig zijn. Allerhande praktijksituaties en theoretische beschouwingen zullen als input dienen voor het onderzoek. Het draait daarbij vooral om de vraag hoe nudging door de centrale overheid lokale prestatieafspraken effectiever kan maken. Moeten we bijvoorbeeld denken aan het publiceren van allerhande feiten en cijfers, het aanbieden van kennis in enigerlei vorm, ‘blaming and shaming’ of juist het uitreiken van een landelijke prijs voor het beste proces? Of aan instrumenten die veel minder voor de hand liggen (denk aan die vlieg)? Wordt vervolgd!

 

Lopende projecten