RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Naar één woningmarktregio

Door: Sjoerd Zeelenberg Eva Broxterman Michelle Hu Thierry Wever 18-1-2016

Opdrachtgever: samenwerkende gemeenten Zuid-Kennemerland en IJmond

RIGO werkt aan een onderbouwd voorstel voor een woningmarktregio voor de gemeenten in Zuid-Kennemerland en IJmond.

We brengen de samenhang op de woningmarkt in beeld en de aard van de opgaven in de gemeenten. Ook kijken we naar eventuele consequenties voor de investeringscapaciteit van de aanwezige corporaties. Behalve het maken van de onderbouwing begeleiden we ook de besluitvorming en verzorgen we het uitvragen en behandelen van de zienswijzen.

Lopende projecten