RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Portefeuilleplan

Door: Thierry Wever 17-12-2015

Opdrachtgever: Rochdale

RIGO ondersteunt Rochdale in het opstellen van haar nieuwe portefeuilleplan.

Concreet gaat het om de uitvoer van een omgevings- en portefeuilleanalyse en het meedenken in proces en beleidsvorming.

Lopende projecten