RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Prestatieafspraken in roerige tijden

Door: Eline van Kessel Thierry Wever Laura Keesman Sjoerd Zeelenberg 12-9-2016

Opdrachtgever: Rekenkamercommissie Zoetermeer

In opdracht van de Rekenkamercommissie van de gemeente Zoetermeer voert RIGO een (evaluatie)onderzoek naar de bijdrage van de prestatieafspraken met de woningcorporaties aan het gemeentelijk woonbeleid. 

Het onderzoek bestaat uit drie delen. Allereerst zoomen we in op de totstandkoming van de huidige prestatieafspraken en de samenhang met het gemeentelijk woonbeleid en de regionale prestatieafspraken. Vervolgens gaan we in op het praktisch functioneren van de prestatieafspraken en het presteren van de woningcorporaties in het bijzonder. Tot slot staan we stil bij de invloed van de Vestia problematiek op de prestatieafspraken.

Lopende projecten