RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Kleine huurwoningen in Almere

Door: André Buys 26-9-2016

Opdrachtgever: Gemeente Almere

Korte verkenning naar de behoefte aan kleine en goedkope huurwoningen in Almere, nu en op middellange termijn.

Lopende projecten