RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Experimenten met woonruimteverdeling

Door: Steven Kromhout Sjoerd Zeelenberg 10-10-2016

Opdrachtgever: Woningcorporaties Den Bosch

De Bossche woningcorporaties zijn op zoek naar innovaties op het gebied van woonruimteverdeling. RIGO helpt hen daarbij.

De wijze waarop woningen van corporaties bemiddeld worden staat in diverse gebieden weer volop ter discussie. In Den Bosch willen de corporaties gaan experimenten met nieuwe vormen van woonruimteverdeling. Zij hebben RIGO gevraagd om daarvoor enkele scenario's op te stellen.

Lopende projecten