RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Woonagenda Zaanstreek/Waterland

Door: Arian Boersma André Buys Eva Broxterman Laura Keesman 17-10-2016

Opdrachtgever: Samenwerkende gemeenten

RIGO ondersteunt de acht gemeenten in Zaanstreek/Waterland bij het opstellen van een gezamenlijke regionale Woonagenda.

De regionale samenwerking op het gebied van het wonen verandert: zij verschuift van de Stadsregio Amsterdam naar de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de deelregio's daarbinnen. Welke positie wil Zaanstreek/Waterland binnen de MRA innemen de komende jaren? 

Met het opstellen van de Woonagenda voor Zaanstreek/Waterland willen de gemeenten een gezamenlijke koers formuleren die recht doet aan de eigen situatie, rekening houdt met het grotere geheel en waarmee zij tevens een eigen invulling en inkleuring geven aan de samenwerking met andere deelregio's binnen de MRA. RIGO helpt hierbij door haar kennis van de lokale en regionale woningmarkten in te brengen, door de voorbereiding en gespreksleiding van bijeenkomsten en door het schrijven van de Woonagenda.

Lopende projecten