RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Woningmarktanalyse Beemster

Door: André Buys 14-11-2016

Opdrachtgever: Gemeente Beemster

Voor de gemeente Beemster maakt RIGO een analyse van de stand van zaken en ontwikkelingen op de woningmarkt van Beemster en omstreken. Dit ter voorbereiding van een traject naar een nieuwe Woonvisie.

Lopende projecten