RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Evaluatie Lokale Woonagenda Maastricht

Door: Eline van Kessel Eva Broxterman Thierry Wever Paul van Grieken 16-1-2017

Opdrachtgever: Gemeente Maastricht

In opdracht van de gemeente Maastricht evalueert RIGO de huidige woonvisie, de Lokale Woonagenda 2012, als opmaat naar een nieuwe woonvisie.

De evaluatie moet duidelijk maken in hoeverre de beoogde beleidsdoelstellingen zijn gerealiseerd, in hoeverre ze moeten worden bijgesteld en of de huidige woonagenda voldoende basis biedt voor het maken van prestatieafspraken 2018 met de woningcorporaties. Dit zal gedaan worden aan de hand van een dossierstudie, verdiepende gesprekken met partijen zowel binnen alsook buiten de gemeentelijke organisatie en een werkbijeenkomst met diverse belanghebbenden.

Meer over: Woonvisies Rekenkameronderzoek

Lopende projecten