RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

WoON Rapportage Lelystad

Door: André Buys Ilse Giesbers Roxanne Mulder 21-12-2016

Opdrachtgever: Gemeente Lelystad en Centrada

Rapportage over de woningmarkt van Lelystad op basis van het Woononderzoek Nederland.  

In opdracht van de gemeente Lelystad en woningcorporatie Centrada verricht RIGO een analyse van de stand van zaken en ontwikkelingen op de woningmarkt van Lelystad. Centrale bron daarbij is het Woononderzoek Nederland (WoON), waar Lelystad zowel in 2009 als in 2015 met een extra grote steekproef aan heeft deelgenomen.

Lopende projecten