RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Woningmarktverkenning voor het werkgebied

Door: Elien Smeulders Ilse Giesbers Steven Kromhout 20-12-2016

Opdrachtgever: Wooncompagnie

RIGO werkt een verkenning naar de verwachte ontwikkeling van vier voor beleid relevante inkomensgroepen en naar de woningbehoefte in het werkgebied van woningcorporatie Wooncompagnie. 

In 2011 heeft RIGO voor woningcorporatie Wooncompagnie het rapport Woningmarkt-verkenning regio’s Noord-Holland opgesteld. Vijf jaar later heeft Wooncompagnie behoefte aan een update. Wooncompagnie wil graag inzicht in de huidige stand van zaken op de woningmarkt en de toekomstige behoefte aan nieuwbouw en herstructurering van de woningvoorraad in haar werkgebied. Centraal staat de omvang en ontwikkeling van verschillende inkomensgroepen, waaronder de primaire doelgroep en huishoudens met een inkomen tot € 34.911 (prijspeil 2015). Het werkgebied van Wooncompagnie bestaat uit drie regio’s in Noord-Holland: de regio Schagen (Noord), met twee gemeenten; de regio Hoorn (Midden), met drie gemeenten; en de regio Purmerend (Zuid), met acht gemeenten. Wooncompagnie wil met de uitkomsten van dit onderzoek inzicht krijgen in de huidige en toekomstige spanningen op de woningmarkt in het werkgebied. Deze actuele inzichten kunnen ze gebruiken om met haar stakeholders in gesprek te gaan.

Lopende projecten