RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Volkshuisvestelijke opgave in beeld

Door: Elien Smeulders Ilse Giesbers Steven Kromhout 23-12-2016

Opdrachtgever: Drechtsteden Gemeenten

Voor de Drechtsteden gemeenten, Hardinxveld-Giessendam en de woningcorporaties voert RIGO een woningbehoefteonderzoek uit ten behoeve van het inzichtelijk maken van de volkshuisvestelijke opgave in de regio. Op zowel regionaal als lokaal niveau zijn zij op zoek naar inzicht in of de woningvoorraad nu en in de toekomst aansluit bij de behoefte van de verschillende (corporatie)doelgroepen.

Lopende projecten