RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Woonvisie Barneveld

Door: Thierry Wever Eline van Kessel Sjoerd Zeelenberg 17-3-2016

Opdrachtgever: Gemeente Barneveld

RIGO helpt de gemeente Barneveld bij het maken van haar nieuwe woonvisie.

De gemeente Barneveld wil een nieuwe Woonvisie opstellen. De aanleiding daarvoor is gelegen in de veranderingen op de (regionale) woningmarkt, in beleidsuitgangspunten en in wijzigingen in landelijke wet- en regelgeving.

RIGO voert de pen van de woonvisie en verzorgt de inhoudelijke voorbereiding en gespreksleiding van de diverse bijeenkomsten. Inhoudelijk kennis en ervaring halen we op uit bestaand beleid en onderzoek. Aanvullend daarop doen we nieuw woningmarktonderzoek op basis van het WoON 2015.

Lopende projecten