RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Evaluatie Pilot Flexibel huren

Door: Steven Kromhout Roxanne Mulder Sjoerd Zeelenberg 20-11-2013

Opdrachtgever: Platform31

De pilot Flexibel huren in Amsterdam is 22 november 2013 van start gegaan. RIGO monitort en evalueert de pilot in opdracht van Platform31.

In de pilot Flexibel huren kunnen huurders van een sociale huurwoning met een inkomen tussen de €29.900 en €43.784 een vrijesectorwoning huren met korting. De pilot heeft als doel het creëren van meer en passend woningaanbod binnen de vrije sector voor de lage middeninkomens en het bevorderen van doorstroming binnen de huursector.

De pilot is een initiatief van de gemeente Amsterdam, Stadgenoot, Eigen Haard en Ymere, in samenwerking met de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Platform31 begeleidt de pilot.

Lopende projecten