RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Een lot uit de loterij?

Door: Sjoerd Zeelenberg Steven Kromhout Geert van der Wilt 21-6-2016

Opdrachtgever: Stadsregio Amsterdam

In de Stadsregio Amsterdam wordt een deel van de woningen verloot. Heeft dat zin? RIGO evalueert de ervaringen van de afgelopen 2 jaar.

Lopende projecten