RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

De Haagse woningbehoefte

Door: André Buys 12-12-2014

Opdrachtgever: DSO Den Haag

Analyse van recente ontwikkelingen op de Haagse woningmarkt en hun mogelijke consequenties voor de woningbehoefte op korte en lange termijn. Ten behoeve van de 'Agenda van de stad'.

Lopende projecten