RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Dynamiek van huurders

Door: Steven Kromhout 6-1-2016

Opdrachtgever: Ministerie van BZK, Kennisplatform Corpovenista, Stadsregio Amsterdam

De kenmerken van huurders kunnen in de loop der tijd veranderen. In hoeverre leidt dat tot doorstroming naar een volgende woning? 

Op basis van microdata van het CBS volgen we veranderingen in de kenmerken van huurders van woningcorporaties in de regio Amsterdam, Haaglanden en de regio Rotterdam. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Kennisplatform Corpovenista en de Stadsregio Amsterdam zijn de opdrachtgevers.

Lopende projecten