RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Opgave bebouwde omgeving

Door: André Buys Elien Smeulders Michelle Hu 13-3-2015

Opdrachtgever: Gemeenten Zuidoost Friesland

In opdracht van (en in samenwerking met) de vijf gemeenten in Zuidoost Friesland (Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland en Weststellingwerf) voert RIGO een verkenning uit naar de investeringsopgave in de woningvoorraad.

Het gaat daarbij om kwaliteitsverbetering in het algemeen, met bijzondere aandacht voor wonen met zorg en voor verduurzaming. Voor het onderzoek wordt informatie samengebracht in de vorm van een online atlas.

Lopende projecten