RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Vastgoedsturing - Afwegingen en strategieën op complexniveau

Door: Peter van Os Thierry Wever Eline van Kessel 29-6-2015

Opdrachtgever: Beter Wonen Almelo

Beter Wonen haar proces van vastgoedsturing verder versterken. In het bijzonder waar het de positionering van de complexen ofwel het bepalen van de complexstrategie als ‘vertaling’ van de portefeuillestrategie naar complexniveau betreft.

Daarvoor is eerst inzicht in het presteren van haar vastgoedcomplexen en de bijdrage van het complex aan de beleidsdoelen nodig. RIGO gaat hiervoor de complexmonitor inzetten, een tool voor de beoordeling en monitoring van complexprestaties, die inmiddels bij vele corporaties is toegepast en gebruikt wordt. Daarnaast vraagt Beter Wonen ons te ondersteunen in de reflectie op haar huidige portefeuillestrategie.

Lopende projecten