RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Splitsing DAEB – niet-DAEB vraagt portefeuilleplan

10-2-2016

Door: Peter van Os Thierry Wever

Downloads: Publicatie

De splitsing van de woningportefeuille van een corporatie in een DAEB-deel en een niet-DAEB-deel moet plaatsvinden op basis van financiële criteria, maar eerst en vooral op basis van volkshuisvestelijke overwegingen. RIGO helpt.

Voor 1 januari 2017 moet de corporatie een plan bij de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) hebben ingediend voor de scheiding van de portefeuille in een DAEB-deel (het sociale huurdeel) en het niet-DAEB-deel (het commerciële deel). Gemeente(n) en huurdersorganisaties moeten met dit plan instemmen.

Hierbij is een integrale visie van de corporatie op – zoals wij dat bij voorkeur noemen – het dienmodel en het verdienmodel essentieel. Het portefeuilleplan is de praktische uitwerking van een dergelijke visie. Om een goed portefeuilleplan op te stellen moeten drie disciplines bij elkaar wordengebracht: wonen (kennis van de woningmarkt en in het bijzonder van de sociale huurmarkt), vastgoed (kennis van het beheer en de ontwikkeling van de vastgoedportefeuille) en financiën (kennis van de financiële sturing van hetcorporatiebedrijf).

Het opstellen van een portefeuilleplan vraagt om inhoudelijke kennis, maar ook om inzicht in de wijze waarop het planproces het beste kan worden ingericht. RIGO heeft alle benodigde disciplines in huis en kan corporaties ondersteunen bij het opstellen van een dergelijk portefeuilleplan.

Wat omvat een dergelijk plan en wat komt er bij de totstandkoming van zo’n plan kijken? Lees verder...

Meer nieuws

Eerdere nieuwsbrief