RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Nieuwe cijfers, nieuwe inzichten

23-3-2016

Door: André Buys Marlies van der Vlugt Ilse Giesbers Elien Smeulders

Meer over:

Het Woononderzoek Nederland (WoON) biedt om de drie jaar inzicht in de woonsituatie en woonwensen van de Nederlandse huishoudens. Ook op lokaal niveau is het onderzoek goed bruikbaar. 

In april komt het databestand van het Woononderzoek Nederland (WoON) 2015 beschikbaar. Daarmee beschikken we weer over een actueel beeld van de woningmarkt. Van ruim 60.000 respondenten uit heel Nederland weten we hoe huishoudens wonen en hoe ze zouden willen wonen. 

Het WoON biedt ook inzicht in kenmerken van huishoudens, woningen, voorzieningen en woonomgeving, in woonlasten, in gerealiseerde verhuizingen en in relaties tussen al deze zaken. Al jaren gebruikt RIGO het WoON voor een verscheidenheid aan thema’s, zoals woonwensen, vraag- en aanbodverhoudingen, de benodigde omvang van de sociale huurvoorraad, toekomstige woningbehoefte, woonlasten en betaalbaarheid en de gevolgen van de nieuwe Woningwet voor woningzoekenden (in koop- en huursector). Ook verrichten we effectverkenningen en toekomstscenario’s op basis van het WoON. 

Op lokaal niveau kan meer met het WoON dan vaak wordt verondersteld. Dit geldt voor gebieden waar is ‘oversampled’, maar ook voor gebieden waar dat niet is gebeurd. Waar nodig gebruiken we hiervoor geavanceerde woningmarktsimulatie technieken. En altijd leveren we het verhaal achter de cijfers in begrijpelijke taal. Een stapel tabellen is immers nog geen inzicht. 

Wilt u actueel inzicht in de situatie op de woningmarkt of bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden van het WoON 2015? Neem dan contact op met RIGO voor een vrijblijvend gesprek of offerte.  

Meer informatie over het WoON vindt u hier.

Meer nieuws

Eerdere nieuwsbrief