RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Een actueel overzicht van de Haagse woningmarkt

8-7-2016

Door: Geert van der Wilt André Buys

Meer over: Nieuwe cijfers, nieuwe inzichten

RIGO heeft op basis van het WoON de actuele situatie op de Haagse woningmarkt en recente ontwikkelingen in beeld gebracht.

De gemeente Den Haag heeft met een uitgebreide steekproef meegedaan aan het WoonOnderzoek Nederland 2015 (WoON). In een eerdere nieuwsbrief zijn we al ingegaan op de mogelijkheden en de waarde van het WoON. Het WoON biedt meer dan de ‘gebruikelijke’ volkshuisvestelijke onderwerpen als kenmerken van huishoudens en woningen, woonlasten, verhuiswensen en vraagaanbodverhoudingen. Ook thema’s als leefbaarheid, particulier opdrachtgeverschap, Vereniging van Eigenaren en veiligheidsaspecten komen in het WoON aan bod.

De gemeenteraad van Den Haag heeft nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het onderwerp veiligheid. Daarom wordt in het rapport, dat RIGO voor Den Haag heeft samengesteld, ook aandacht besteed aan geisers, rookmelders en koolmonoxidemelders: in wat voor woningen (type, koop/huur, bouwjaar) zijn dit soort veiligheidsvoorzieningen aan- of juist afwezig en wat voor huishoudens wonen in woningen waar deze voorzieningen aanwezig zijn.

Het rapport ‘De Haagse woningmarkt in beeld’ verschijnt binnenkort op onze website.

Meer nieuws

Eerdere nieuwsbrief