RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Aanpakken overgewicht gewogen

11-9-2014

Door: Jan Scheele - Goedhart Sjoerd Zeelenberg Thierry Wever

Ongezond eten, te weinig bewegen en te weinig slapen maakt kinderen te dik. Steeds meer gemeenten grijpen in, bijvoorbeeld met de JOGG-aanpak. En het werkt, blijkt uit de evaluatie van een pilot in Amsterdam Nieuw-West.

In de periode 2011-2013 is in Amsterdam Nieuw-West geëxperimenteerd met de JOGG-aanpak om overgewicht bij kinderen en jongeren te bestrijden. Onder de vlag van deze aanpak zoeken veel gemeenten naar beleid om kinderen meer te laten bewegen en gezonder te eten. RIGO droeg bij aan de evaluatie van de Amsterdamse pilot. De resultaten daarvan zijn bemoedigend: kinderen en hun ouders zijn inderdaad gezonder gaan eten en meer gaan bewegen. Ook hebben tientallen ouders en kinderen deelgenomen aan activiteiten over water drinken – in plaats van ongezonde frisdranken – en over gezonde lunches.

De pilot in Nieuw-West vormde de proeftuin voor de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht die inmiddels van start is gegaan. RIGO stelt (in de persoon van Henriëtte Rombouts) het nieuwe beleids- en uitvoeringsprogramma voor deze aanpak op – zoals we dat eerder deden voor het totale programma en voor de uitvoering in 2013-2014.

Daarnaast speelt RIGO een rol bij het evalueren van wat wel en niet werkt in de aanpak. Onze betrokkenheid daarbij krijgt vooral vervolg in twee onderzoeken in opdracht van het landelijke JOGG en de G4-gemeenten. In het eerste onderzoek gaan we in de vier grote steden op zoek naar wat werkt in de buurt- of wijkaanpakken en in het tweede onderzoek staat de aanpak via scholen centraal. Elk van de vier steden legt andere accenten in hun aanpak en ook de wijze van uitvoering is verschillend. Heeft de ene benadering meer succes dan de andere? En zo ja, waarom is dat? Wat zijn de kritieke succesfactoren van de verschillende aanpakken? Zo ondersteunt RIGO bij het uitwisselen en leren van elkaar.

Meer nieuws

Eerdere nieuwsbrief