RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

De magneetwerking van Amsterdam

11-6-2015

Door: André Buys

Downloads: Essay

Amsterdam oefent een enorme aantrekkingskracht uit. Maar schrijf de suburbs nog niet af.

Wie van een afstand naar de verhuisdynamiek in de Stadregio Amsterdam kijkt, kon hierin tot voor kort met enige fantasie een roltrap zien: talentvolle jongeren trekken naar de stad om zich te ontplooien, om een aantal jaren later te settelen in de regio. Hoewel de metafoor van de roltrap pakkend is, is daarmee niet het hele verhaal verteld. RIGO zocht het uit in opdracht van de Stadsregio Amsterdam.

Een belangrijke nuance is dat vestigers in Amsterdam helemaal niet zo laagopgeleid zijn en ook lang niet allemaal jong. Juist vestigers van buiten de regio zijn bij binnenkomst vaak al hoogopgeleid en de studentenleeftijd gepasseerd. Andersom blijkt uit woonwensen dat hoogopgeleiden die uit Amsterdam willen vertrekken – en dat zijn er genoeg - niet bovenmatig geïnteresseerd zijn in de regio. Zij willen juist de regio (weer) verlaten. Liever naar New York dan naar Purmerend, als het ware. Er is een sterke uitwisseling van hoger opgeleiden tussen Amsterdam en de rest van de wereld, waar de overige delen van de regio maar een heel bescheiden rol in spelen.

In de stad zelf dreigt inmiddels een ophoping van eind-twintigers en jonge dertigers te ontstaan. Vaker en langer dan hun leeftijdsgenoten in het verleden zijn zij geneigd in Amsterdam te blijven. Toch zullen zij daar lang niet allemaal in slagen, zeker niet als ze allemaal een benedenwoning binnen de ring willen. Het is dus voorbarig om de suburbs af te schrijven. Populariteit heeft zijn prijs. Wie veel geld heeft of genoegen neemt met een kleine woning maakt kans in de stad zelf. Voor heel veel anderen blijft de stap naar de andere delen van de regio uiteindelijk een voor de hand liggend en relatief betaalbaar alternatief.

Meer nieuws

Eerdere nieuwsbrief