RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Betaalbaarheid in Friesland

Door: André Buys Elien Smeulders 29-1-2016

Opdrachtgever: Vereniging van Friese Woningcorporaties

Downloads: Rapport


We deden onderzoek naar woonlasten en betaalbaarheidsrisico’s van huurders van corporatiewoningen in Friesland. 

In opdracht van de Vereniging Friese Woningcorporaties onderzocht RIGO de woonlasten van Friese huurders en de betaalbaarheid van de Friese corporatiewoningen. Hierbij maakten we gebruik van de zogeheten budgetbenadering. Naar schatting 11% van de huurders loopt risico om onvoldoende over te houden voor de dagelijkse levensbehoefte. Tegelijkertijd zijn er ook huurders die relatief goedkoop wonen en maandelijks tweehonderd euro of meer overhouden. In dat laatste geval gaat het meestal om huurders die lang geleden zijn ingestroomd. We berekenden ook de theoretische opbouw van de huurprijzen, rekening houdend met de bestedingsruimte van huurders en in combinatie met passend verhuren. En we maakten schattingen van de betaalbaarheidsrisico’s per gemeente.


Zoeken