RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Woonlasten en woningbehoefte in de Bevelanden

Door: Elien Smeulders Steven Kromhout 30-12-2016

Opdrachtgever: gemeenten Goes, Kapelle en Noord-Beveland en woningcorporatie RWS

Downloads: Rapport


De gemeenten Goes, Kapelle en Noord-Beveland en woningcorporatie RWS hebben gezamenlijk onderzoek laten doen naar de woonlasten en woningbehoefte in de drie gemeenten.

In het onderzoek is gekeken naar de huidige woonlasten van huurders en kopers, de match tussen woningzoekenden en vrijkomend aanbod en de toekomstige ontwikkeling van de woningbehoefte. De uitkomsten zijn beschreven voor zes typen woonconsumenten die zich in verschillende fasen van hun wooncarrière bevinden.

 


Zoeken