RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Bijeenkomsten betaalbaar en passend wonen

Door: Thierry Wever Steven Kromhout 25-11-2015

Opdrachtgever: De Alliantie


RIGO verzorgde twee bijeenkomsten met medewerkers en hun genodigden rond betaalbaarheid en passend wonen voor De Alliantie Almere en Amsterdam. Spelenderwijs gingen we over beide onderwerpen in gesprek.

De Alliantie signaleerde dat er onder hun medewerkers vele vragen leven rond betaalbaar en passend wonen. In een tweetal bijeenkomsten gingen we in diverse werk- en spelvormen op zoek naar sturingsmogelijkheden voor de medewerkers zelf en de organisatie als geheel.

Zo simuleerden we de woonruimteverdeling door gezamenlijk van vier bestaande woningen de prijs te bepalen en van vier huishoudens te bezien hoeveel huur zij zouden kunnen betalen. Eerst op gevoel en daarna gebaseerd op zaken als het woningwaarderingsstelsel en gegevens over de uitgavenpatronen van huishoudens van het NIBUD. In de confrontatie bleek het nog niet eenvoudig alle huishoudens passend te laten wonen. 

 


Zoeken