RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Woningmarkt- en betaalbaarheidsonderzoek Zeist

Door: André Buys Marlies van der Vlugt Ilse Giesbers 5-1-2016

Opdrachtgever: Gemeente Zeist


In opdracht van de gemeente Zeist en de in Zeist werkzame corporaties heeft RIGO een woningmarktonderzoek verricht met specifieke aandacht voor het thema betaalbaarheid. 

Dit als onderlegger voor een te maken woonvisie. Ook zijn in het onderzoek uitspraken gedaan over de kernen en wijken van Zeist.


Zoeken