RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Betaalbaarheid in Twente

Door: Marlies van der Vlugt Steven Kromhout 3-2-2015

Opdrachtgever: Corporaties WoON


In opdracht van de Twentse WoON-corporaties heeft RIGO voor alle gemeenten in Twente inzicht geboden in de betaalbaarheid van het wonen in de sociale huursector en hoe de behoefte aan sociale huurwoningen zich naar verwachting ontwikkelt.

Zoeken