RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Simulatiemodel ‘Betaalbaar Wonen 2020’ beschikbaar

Door: Peter Berkhout Peter van Os Steven Kromhout 18-12-2015

Opdrachtgever: Kennisplatform Corpovenista


Draai aan een beleidsknop en kijk wat het effect is.

In opdracht van Corpovenista heeft RIGO de rekentool ‘Betaalbaar Wonen 2020’ontwikkeld. Corpovenista stelt de tool kosteloos aan de sector beschikbaar. De rekentool biedt de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de effecten van enerzijds huur- en harmonisatiebeleid en anderzijds restricties bij toewijzing op de betaalbaarheid van sociale huurwoningen. Dat effect wordt in het model uitgerekend door middel van een extrapolatie van gegevens uit WoON2012 naar de toekomst.

De tool is succesvol getest bij verschillende woningcorporaties. Ook is het door De Vernieuwde Stad (DVS) gebruikt in het overleg over het huurakkoord met minister Blok. Met het model zijn de effecten van het huurakkoord snel en betrouwbaar inzichtelijk gemaakt. Corpovenista stelt het model nu gratis aan de sector beschikbaar. ‘Als Corpovenista willen we zoveel mogelijk van de instrumenten en andere kennis die we ontwikkelen met de sector delen. Corpovenista is er voor de sector’, aldus voorzitter Pim Hogenboom (Eigen Haard).

De gebruiker van het model kan uitkomsten genereren voor ‘heel Nederland’. Er kan ook worden gekozen uit26 clusters van (corop-)gebieden. Echter, deze uitkomsten zijn dan gebaseerd opeen veel kleinere steekproef (van gemiddeld 650 respondenten) en zijn daarom minder betrouwbaar dan de uitkomsten voor heel Nederland. Om deze reden bekijkt Corpovenista nu of een verfijning van de rekentool, waarbij het voor corporaties mogelijk wordt om eigen gegevens in te voeren, gewenst is.

Om direct met het bestaande model aan de slag te gaan is een handleiding geschreven, die hieronder samen met het model te downloaden is. Medewerkers van de bij Corpovenista aan geslotencorporaties kunnen tevens kosteloos deelnemen aan een workshop. Belangstelling voor deze workshop kan kenbaar worden gemaakt door een mailtje te sturen aan vandersluis@corpovenista.nl. Na inventarisatie van de belangstelling wordt een datum geprikt.

Downloads: 

> ‘Rekenmodel Betaalbaar Wonen 2020’
> ‘Handleiding Rekenmodel Betaalbaar Wonen 2020’


Zoeken