RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Woningmarktregio Amersfoort

Door: Thierry Wever Sjoerd Zeelenberg Michelle Hu 12-4-2016

Opdrachtgever: Regio Amersfoort


RIGO ondersteunde de gemeente Amersfoort bij het maken van een onderbouwd voorstel voor de woningmarktregio in het kader van de Woningwet 2015 voor de gemeenten in de Regio Amersfoort.

We brachten de samenhang op de woningmarkt in kaart, samen met de aard en omvang van de opgaven in de gemeenten en dachten mee in het proces.


Zoeken