RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Extra huurverhoging zorgt nog niet voor meer verhuizingen

Door: Steven Kromhout 5-7-2016

Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken

Downloads: Rapport


RIGO heeft geen aanwijzingen gevonden dat de inkomensafhankelijke huurverhoging na drie jaar al voor meer doorstroming van ‘goedkope scheefwoners’ heeft gezorgd.
  

Sinds 2013 kunnen verhuurders van gereguleerde huurwoningen jaarlijks een extra huurverhoging doorvoeren bij huurders met een midden- of hoger inkomen. Deze inkomensafhankelijke huurverhoging (IAH) is onder meer bedoeld om ‘goedkope scheefwoners’ te stimuleren om te verhuizen naar de vrije huur- of koopsector. In opdracht van de minister van Wonen heeft RIGO de doeltreffendheid van de IAH geëvalueerd. Daarbij is gebruikgemaakt van landelijke data en enquêtes onder huurders en verhuurders.

Uit analyses van de CBS Huurenquête is gebleken dat huurders met een midden- of hoger inkomen die een extra huurverhoging hebben gehad, niet meer verhuisd zijn dan huurders uit diezelfde inkomensklassen die geen extra huurverhoging hebben gehad. Ook de meeste verhuurders geven aan dat de IAH nog niet heeft geleid tot meer doorstroming van ‘scheefwoners’. Daarvoor noemen zij diverse redenen. Ten eerste speelt de lokale woningmarktsituatie een belangrijke rol: scheefwoners zullen alleen verhuizen als zij een betere woning kunnen vinden, tegen een (voor hen) betaalbare prijs. Ten tweede wordt de extra huurverhoging te klein geacht om scheefwoners (snel) te bewegen tot verhuizen.  

De prijsprikkel die uitgaat van de IAH wordt groter als ‘scheefwoners’ meerdere jaren achtereen een extra huurverhoging krijgen. Het is dus nog te vroeg om te concluderen dat de IAH op de langere termijn geen positief effect op de doorstroming zal hebben.

De extra huurverhogingen zorgen ervoor dat huurders met een midden- of hoger inkomen die niet verhuizen, sneller de maximale huurprijs gaan betalen, zo blijkt ook uit de evaluatie. Dit is in lijn met de tweede doelstelling van de IAH: om de huurprijzen voor ‘goedkope scheefwoners’ meer in overeenstemming te brengen met de kwaliteit van de woning volgens het woningwaarderingsstelsel.

Zoeken