RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Woonlasten van huurders in Eerbeek en Brummen

Door: Marlies van der Vlugt Steven Kromhout 13-7-2016

Opdrachtgever: Sprengenland Wonen en Woningstichting Brummen


RIGO bracht de woonlasten en betaalrisico's van huurders in Eerbeek en Brummen in kaart. 

Sprengenland Wonen en Woningstichting Brummen streven naar een integraal woonlastenbeleid. Ter onderbouwing van dit beleid heeft Rigo de woonlasten en de woonquotes van de huurders in beeld gebracht. Ook is de omvang en de samenstelling van de huurders met een betaalrisico onderzocht.


Zoeken