RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Knelpunten in de huisvesting van doelgroepen?

Door: André Buys Eva Broxterman Ilse Giesbers 18-10-2016

Opdrachtgever: Gemeente Uithoorn


RIGO heeft in opdracht van gemeente Uithoorn een analyse verricht naar mogelijke knelpunten bij de huisvesting van doelgroepen in Uithoorn. 

RIGO heeft een cijfermatige notitie en een beschouwende analyse gemaakt waarin de mogelijke knelpunten bij de huisvesting van doelgroepen in Uithoorn worden beschreven. Hiervoor zijn diverse bestaande bronnen gebruikt, zoals het WIRA, woningnetgegevens, Funda gegevens, CBS gegevens etc. De resultaten zijn weergegeven in een interne cijfermatige notitie en een aparte beschouwende analyse. Hiermee is de gemeente het gesprek aan gegaan met de samenwerkende partijen, waaronder de diverse corporaties.


Zoeken