RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Quick Scan Bevolking Investeringsaanpak Nieuw-West

Door: Paul van Grieken Elien Smeulders André Buys 30-10-2016

Opdrachtgever: Stadsdeel Amsterdam Nieuw-West

Downloads: Hand-out


Na het stilvallen – als gevolg van de financiële en woningmarktcrisis – van de vernieuwing in de wijken Geuzenveld en Slotermeer wordt er nu weer gedacht aan het oppakken van de vernieuwing in deze wijken. RIGO maakte ten behoeve van een werkconferentie een 'hand-out' met handzame informatie zodat een voortvarende start kan worden gemaakt met het denken over de investeringsaanpak.

De vernieuwing vraagt niet om een nieuwe allesomvattende visie: een planproces gericht op ‘doen’ en buurtgericht werken. De visie moet wel worden geijkt aan veranderde kaders van corporaties, de mogelijkheden en wensen van de buurten en het planproces ‘Koers 2025’.


Zoeken