RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Transparantie en beleidskeuzes

Door: Thierry Wever Peter van Os 19-9-2016

Opdrachtgever: Wonen Midden-Delfland


Wonen Midden-Delfland wilde graag haar beleidskeuzes herijken en vervolgens delen en bespreken met haar belanghouders aan de hand van de Transparantietool. RIGO ondersteunde en dacht mee. 

RIGO ondersteunde in de inrichting van de tool en de begeleiding van drie bijeenkomsten met achtereenvolgens het MT, Gemeente en Huurdersvereniging en tot slot met een brede groep belanghouders waaronder ook de gemeenteraadsleden. In deze gesprekken was de Transparantietool het hulpmiddel om de huidige en nieuwe beleidskeuzes van Wonen Midden-Delfland inzichtelijk te maken afgezet tegen eventuele alternatieven. Waarbij steeds de volkshuisvestelijke effecten van keuzes (betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit) en de financiële effecten werden bezien en gedeeld.


Zoeken