RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Bewoners nieuwe woningen 1999

Door: Kees Leidelmeijer Hans van der Reijden André Buys Johan van Iersel 2-4-2000

Downloads: Rapport


Het naoorlogs woningtekort is anno 1999 grotendeels ingehaald. De verwachtingen zijn dat binnen enkele jaren het woningtekort volledig is ingelopen en dat er een evenwichtige markt zal ontstaan. Dit rapport is gebaseerd op het historisch bestand dat in de loop der jaren is opgebouwd en het bestand waarin de gegevens van 1998/99 zijn opgenomen. Voor de vulling van dit laatste bestand zijn in 1998 en 1999 in totaal 4.796 interviews afgenomen onder bewoners van in 1998 opgeleverde nieuwbouwwoningen. Deze bewoners hebben allerlei vragen beantwoord over hun nieuwe woning, de verhuizing en de vorige woning. In de vraagstelling is zoveel mogelijk aangesloten op het WoningBehoefte Onderzoek 1998 (WBO) om een goede koppeling tussen de beide onderzoeken mogelijk te maken. In dit rapport wordt dit onderzoek dan ook regelmatig als referentie gebruikt.

Zoeken