RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Gelderse steden in profiel

Door: Ilse Giesbers André Buys 14-7-2002

Opdrachtgever: Gezamenlijke gemeenten GSO

Downloads: Rapport


Acht Gelderse gemeenten voeren, in samenwerking met de Provincie, het Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid (GSO). In het kader van het GSO hebben de partijen besloten een monitor in het leven te roepen, die zicht moet geven op hoe het met de acht steden is gesteld en hoe de steden zich ontwikkelen. De eerste uitgave van deze monitor, die periodiek zal worden herhaald, ligt voor u. De monitor is primair bedoeld als hulpmiddel voor bestuurders, politici en beleidsambtenaren van de Provincie en de betreffende gemeenten. Omdat niet iedereen even goed bekend zal zijn met fenomeen monitor, beginnen we met een soort gebruiksaanwijzing. Wat is een monitor, wat kun je er mee en hoe verhoudt dit instrument zich tot ander beleidsondersteunend onderzoek?

Zoeken