RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

De beleving van woonmilieus in kaart gebracht

Door: André Buys 5-6-2001

Downloads: Artikel


Leefstijlen zijn in de mode. Onder het motto 'ken de drijfveren van uw klant' worden allerhande pogingen ondernomen om de woonconsument te typeren in termen van leefstijl, beleving en emotie. Aangenomen dat emotie inderdaad van cruciaal belang is, dan is het devies 'ken de beleving van uw woonmilieus' zeker zo relevant. Typering van woonmilieus langs lijnen van beleving is nog een relatief onontgonnen terrein. In dit artikel enkele schreden op dat terrein.

Zoeken