RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Ondersteuning Woningstichting Servatius

Door: Thierry Wever 5-1-2014

Opdrachtgever: Woningstichting Servatius


RIGO heeft beleidsondersteunende werkzaamheden verricht voor de afdeling markt en strategie van Woningstichting Servatius in Maastricht. De ondersteunende werkzaamheden hadden betrekking op het strategisch voorraadbeleid en thema’s als studentenhuisvesting en duurzaamheid.

Zoeken