RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Doorstroming op de woningmarkt in Overijssel

Door: André Buys Wilma Bakker Rob de Wildt Ilse Giesbers 13-1-2017

Opdrachtgever: Provincie Overijssel

Downloads: Rapport


In opdracht van de Provincie Overijssel onderzocht RIGO de ontwikkelingen op de woningmarkt in Overijssel, in het bijzonder waar het de doorstroming (of het gebrek daaraan) betreft. 

Aan de hand van onder meer Kadastercijfers kon een nauwkeurig beeld worden geschetst van de transacties op de koopmarkt voor en tijdens de crisis en van de eerste tekenen van herstel daarna. Aandachtspunt van het onderzoek was de noodzaak van Provinciale stimulering.


Zoeken