RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Woonvisie Moerwijk

Door: André Buys 23-10-2003

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag, Vestia, Staedion, Haag Wonen

Downloads: Rapport


De gemeente Den Haag, Vestia, Staedion en Haag Wonen werken gezamenlijk aan de vernieuwing van Den Haag Moerwijk. Moerwijk zal de komende jaren worden herontwikkeld. Het gaat om een ‘brede’ herstructurering waarbij alle pijlers van het GSB terug komen: de sociale-, de fysieke- en de economische pijler. Voor elk van de pijlers worden afzonderlijke programma’s opgezet, waarbij de gebiedsvisie Moerwijk het integratiekader is. Deze woonvisie behandelt de fysieke pijler van het GSB behandeld.

Meer over: Woonvisies

Zoeken