RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Beter thuis in wonen

Door: André Buys Ilse Giesbers 30-10-2003

Opdrachtgever: Ministerie van VROM

Downloads: Rapport


Het Woning Behoeften Onderzoek 2002 bevat een schat aan gegevens. RIGO schreef voor het ministerie van VROM het rapport "Beter thuis in wonen". Deze kernpublicatie bevat de eerste bevindingen uit het WoningBehoefte Onderzoek (WBO) 2002. De kernpublicatie gaat in op een breed scala aan onderwerpen als woonlasten, scheefheid, leefbaarheid en natuurlijk vraag en aanbod anno 2002. Diverse themapublicaties, eveneens door RIGO verzorgd, verdiepen het inzicht: over VINEX en herstructurering, over de tweedeling tussen de huur- en koopmarkt, over leefbaarheiden over betaalbaarheid. Het WBO wordt vaak gebruikt als basis voor woningmarktverkenningen en advisering voor woonbeleid.

Zoeken