RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Evaluatie Verlengde verhuisketens

Door: Sjoerd Zeelenberg Ilse Giesbers Elien Smeulders Steven Kromhout 5-2-2013

Opdrachtgever: Platform31

Downloads: Rapport


Huurkorting ouderen helpt gezinnen aan grotere woning: dat blijkt uit het experiment Verlengde verhuisketens van Platform31.

In 2011 en 2012 hebben acht corporaties onder begeleiding van Platform31 geëxperimenteerd met het bevorderen van de doorstroming in de sociale huurvoorraad met huurkorting en verhuisbegeleiding. Uit de evaluatie van het experiment blijkt dat ouderen bereid zijn naar een kleinere woning te verhuizen als het verschil in huurprijs niet te groot is en als de corporatie ze begeleidt bij de verhuizing. Op deze manier komen er grotere eengezinswoningen voor jonge gezinnen vrij.

De belangrijkste conclusie van het experiment is dat een combinatie van huurkorting, voorrang op andere woningzoekenden en bemiddeling succesvol is om verhuizingen te stimuleren. De gedachte dat één verhuizing een reeks verhuizingen op gang zou brengen, bleek te kloppen. Het experiment heeft bovendien laten zien dat de aanpak met huurkorting te betalen is voor corporaties.

RIGO evalueerde het experiment dat in Leiden, Apeldoorn, Noordwijk en in het werkgebied van KleurrijkWonen (onder andere Geldermalsen, Culemborg en Leerdam) liep. Er vonden ruim 120 verhuizingen in het experiment plaats. In Leiden en Noordwijk bleek het experiment minder succesvol dan in Apeldoorn en bij KleurrijkWonen.

Zie hier het persbericht van Platform31. Voor meer informatie kunt u hier het onderzoeksrapport downloaden of contact opnemen met Marrit van der Schaar (Platform31) of Sjoerd Zeelenberg (RIGO).


Zoeken