RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Nieuwbouw en herstructurering

Door: Johan van Iersel André Buys Kees Leidelmeijer Ilse Giesbers 29-1-2004

Opdrachtgever: Ministerie van VROM

Downloads: Rapport


In opdracht van het ministerie van VROM schreef RIGO de themapublicatie 'Nieuwbouw en herstructurering'. Deze publicatie is gebaseerd op de uitkomsten van het WoningBehoefte Onderzoek 2002 en gaat in op de effecten van nieuwbouw op de dynamiek in de bestaande voorraad.

Zoeken