RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties

Door: Steven Kromhout 3-3-2004

Opdrachtgever: Ministerie van VROM

Downloads: Rapport


Op 2 maart heeft minister Dekker via de Toezichtsbrief de kamer geïnformeerd over de prestaties van de woningcorporaties in het afgelopen jaar. In de Toezichtsbrief gaat de minister in op de volkshuisvestelijke prestaties, de financiën en op de prestatieovereenkomsten tussen woningcorporaties en gemeenten. Ten behoeve van dit laatste heeft RIGO in opdracht van VROM de overeenkomsten over 2003 geanalyseerd. In onderstaande rapportage kunt u meer lezen over de aanwezigheid van overeenkomsten, de onderwerpen die in de overeenkomsten zijn opgenomen en het type afspraken dat is gemaakt.

Zoeken