RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Stedenscan Overijssel

Door: Ilse Giesbers André Buys 17-12-2003

Opdrachtgever: Provincie Overijssel

Downloads: Rapport


In september 2003 is het beleidsproces gestart om te komen tot nieuwe convenanten voor het grotestedenbeleid. Daarin wil de provincie differentiatie aanbrengen per stad of stedelijk netwerk naar gelang het profiel van deze gebieden. Elke stad heeft haar eigen karakteristieken, een mix van sterke en zwakke punten. In deze rapportage worden de vijf grote steden Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle in beeld gebracht.

Zoeken