RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Prestaties van corporaties

Door: Steven Kromhout 4-2-2005

Downloads: Rapport


Deze publicatie geeft een illustratie van de activiteiten van woningcorporaties in 2003, als bijlage bij het Toezichtsverlag 2003. De publicatie gaat in op ontwikkelingen in het bezit van corporaties (nieuwbouw en herstructurering), wonen en zorg, studentenhuisvesting en matching.

Zoeken