RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Volgordebepaling bij woonruimteverdeling

Door: Steven Kromhout Arjen Zandstra 13-6-2005

Downloads: Artikel


De regels waarmee sociale huurwoningen verdeeld worden zijn volop in discussie. Door de wirwar van aspecten die bij woonruimteverdeling een rol spelen heeft deze discussie veel weg van een Babylonische spraakverwarring. Deze notitie is bedoeld als aanzet om de discussie enigszins te structureren.

Zoeken