RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Verhuisketens in Amsterdam

Door: André Buys 12-4-2005

Opdrachtgever: Huurdersvereniging Amsterdam

Downloads: Rapport


In opdracht van de Huurdersvereniging Amsterdam bracht RIGO de verhuisketens in de stad in kaart. Daarnaast werd een schatting van de doorstroomeffecten van nieuwbouw, herstructurering en verkoop van huurwoningen gemaakt.

Zoeken